UHARTEAN Ondas desde la isla
UHARTEAN Ondas desde la isla
Kanpoko Bulegoa
/

KANPOKO BULEGOA – Marc Badal + Anne Ibañez

#gorputzafectos10

Kanpoko Bulegoa es un obrador artesanal de pensamiento aplicado en torno a la cultura rural y el territorio compuesto por Marc Badal y Anne Ibañez. Su producción cultural está íntimamente vinculada a la actividad cotidiana que desarrollan en el caserío. Su trabajo parte de la escritura, el diseño, los procesos de reflexión colectiva y la dinamización territorial.

Anne Ibáñez Guridi inicia su carrera profesional en el atelier Laia de San Sebastián. Ha participado en distintos proyectos y grupos de trabajo que vinculan arte contemporáneo y ruralidad. En la actualidad es restauradora de paisajes rurales. Asimismo, Marc Badal Pijoan trabaja como investigador y dinamizador agroecológico. Ha publicado algunos libros y artículos relacionados con la cultura campesina, la historia rural, el sistema alimentario y el modelo agroindustrial.

En este podcast, KANPOKO BULEGOA nos plantea los diferentes retos del medio rural y territorial, animándonos a la reflexión y a mirar desde otro lugar. Nos hablan, entre otros temas, de intervenciones artísticas en el ámbito rural y de cómo asumen la participación en el máster. Además, reconocen la necesidad de desmontar las representaciones establecidas en el mundo rural actual. En resumen, reivindican un pensamiento crítico, colectivo y situado para comprender la cultura rural contemporánea actual.

Créditos:


Marc Badal eta Anne Ibañez osatzen duten Kanpoko Bulegoa landa-kulturaren eta lurraldearen inguruan aplikatutako pentsamenduaren artisau lantegia da. Haien kultur ekoizpena oso lotuta dago baserrian egiten duten  eguneroko jarduerarekin. Lanaren abiapuntua idazketa, diseinua, hausnarketa kolektiboko prozesuak eta lurralde dinamizazioa dira.

Anne Ibañez Guridik Donostiako Laia atelierrean hasi zuen bere ibilbide profesionala. Arte garaikidea eta landatartasuna lotzen dituzten hainbat proiektu eta lantaldetan parte hartu du. Gaur egun, landa-paisaien inguruko zaharberritze lanetan aritzen da. Bestetik, Marc Badal Pijoan ikertzaile eta dinamizatzaile agroekologikoa da. Nekazal kulturarekin, landa historiarekin, elikadura sistemarekin eta nekazaritza eta industria ereduarekin lotutako liburu eta artikulu batzuk argitaratu ditu.

Podcast honetan, KANPOKO BULEGOAk landa eremua eta lurraldearen inguruko erronka ezberdinak planteatzen dizkigu, gogoetara eta beste toki batetik begiratzeko animatuz.  Besteak beste, landa eremuan emandako esku hartze artistikoen inguruan dihardute, eta masterreko parte hartzea nola uztartzen duten azaltzen digute. Gainera, egungo landa-munduaren irudikapenak desmuntatzea beharrezko eginkizuna dela aitortzen dute. Laburbilduz, pentsamendu kritikoa, kolektiboa eta kokatua aldarrikatzen dute egungo landa eremuko kultura garaikidea ulertzeko erronka gisa.

Kredituak:

UHARTEAN – ondas desde la isla
Masterrak biltzen dituen eragile eta pertsona interesgarrien arteko elkarrizketak sortzeko eta partekatzeko tresna nagusietako bat, honako irrati hau, podcast bidez funtzionatzen duena. Tokiko eremutik kanpo dauden irakasleak eta artistak entzuteko aukera ematen du, haien kontakizunak eta alegatuak hurbilduz. Bestalde, Podcast honek artxibo gisa funtzionatzen du, bai eta masterrean gertatzen denaren berri emango duen gune bizi bat eskainiz, masterreko hiru ikerketa-ildoak (gorputza, afektuak eta lurraldea) eta gure tokiko testuinguru artistikoa lotuz.

Una de las principales herramientas que desarrolla el master para generar y compartir diálogos entre los agentes y las personas de interés, es una radio que funciona a través de podcast. Permite escuchar a docentes que se encuentran fuera del marco artístico-local, a través de una entrevista-charla, acercando sus relatos y alegatos. Este podcast funciona como archivo, así como para ofrecer un espacio vivo que dé cuenta de lo acontece en el máster, vinculando las tres líneas de investigación del master (cuerpo, afectos y territorio) y nuestro contexto local artístico.