UHARTEAN Ondas desde la isla
UHARTEAN Ondas desde la isla
Jaime Vindel
/

Jaime Vindel

#gorputzafectos5

Jaime Vindel Artearen Historian doktore europarra da. Gaur egun, Ramon y Cajal Programako ikertzailea eta MACBAko Ikasketa Independenteen Programako irakasleen klaustroko kidea da. Praktika artistikoetan, aktibismoan eta politikan ikertzaile gisa egindako karreraren bidez, antropozenoa eta zoonosia kontzeptuak aztertu genituen, krisi ekosozial garaikidea ulertzeko oinarriak eta Estetika fosil izeneko azken lanaz aritzeko abiapuntuak.

Azkenik, kolektibo afrofuturisten edo ekofeministen adibide batzuk partekatuz, eskala artistiko garaikidea eta lurraldearekin lotura berriak eraikitzeko eta bizi dugun krisi ekosoziala bistaratzeko duen garrantzia ikusi genituen.

Xabier Erkiziak Elgoibarko Makinaren Museoan (Gipuzkoa) egindako soinu-lana erabiltzen du edizio honek, Soinumapan argitaratua, eta Moore Mother artistaren Festish Bones diskoko Chain Gang Quantum Blues musika industrialean erreferentea den pieza musikalarekin amaitzen da.


Jaime Vindel es Doctor Europeo en Historia del Arte. Actualmente, investigador del Programa Ramón y Cajal y miembro del Claustro de profesores del Programa de Estudios Independientes del MACBA. A través de su carrera como investigador en las prácticas artísticas, el activismo y la política, discutimos los conceptos de antropoceno y zoonosis, bases para un entendimiento de la crisis ecosocial contemporánea y puntos de partida para introducir su último trabajo titulado Estética Fósil.

Finalmente, compartiendo algunos ejemplos de colectivos afrofuturistas o ecofeministas, valoramos la escala artística contemporanea y su importancia para la construcción de nuevos vínculos con el territorio y la visualización de la crisis ecosocial en la que vivimos.

La edición hace uso del trabajo sonoro realizado por Xabier Erkizia en el Museo de la Máquina de Elgoibar (Gipuzkoa) publicado en Soinumapa y finaliza con la pieza musical referente en la música industrial afroturista Chain Gang Quantum Blues del disco Festish Bones de la artista Moore Mother.

Kredituak / Créditos

UHARTEAN – ondas desde la isla
Masterrak biltzen dituen eragile eta pertsona interesgarrien arteko elkarrizketak sortzeko eta partekatzeko tresna nagusietako bat, honako irrati hau, podcast bidez funtzionatzen duena. Tokiko eremutik kanpo dauden irakasleak eta artistak entzuteko aukera ematen du, haien kontakizunak eta alegatuak hurbilduz. Bestalde, Podcast honek artxibo gisa funtzionatzen du, bai eta masterrean gertatzen denaren berri emango duen gune bizi bat eskainiz, masterreko hiru ikerketa-ildoak (gorputza, afektuak eta lurraldea) eta gure tokiko testuinguru artistikoa lotuz.

Una de las principales herramientas que desarrolla el master para generar y compartir diálogos entre los agentes y las personas de interés, es una radio que funciona a través de podcast. Permite escuchar a docentes que se encuentran fuera del marco artístico-local, a través de una entrevista-charla, acercando sus relatos y alegatos. Este podcast funciona como archivo, así como para ofrecer un espacio vivo que dé cuenta de lo acontece en el máster, vinculando las tres líneas de investigación del master (cuerpo, afectos y territorio) y nuestro contexto local artístico.