UHARTEAN Ondas desde la isla
UHARTEAN Ondas desde la isla
Aimar Arriola
/

Aimar Arriola

#gorputzafectos6

Aimar Arriola komisarioa, ikertzailea eta editorea da. Gaur egun, AZ Bilbaon lan egiten du ikertzaile elkartu gisa, eta Afektuak eta praktika artistikoak irakasgaiko irakaslea da Praktika artistikoak eta kultura Ikasketak: gorputzak, afektuak, lurraldea masterrean.

‘Anarchivo Sidaren’ baitan egindako ikerketa-lanaren bidez, humanitateen eta artearen aldaketa afektiboaz hitz egiten dugu, gure eta emozioen artean dauden teknologiez, eta kontzeptu horiek azken 20 urteetan testuinguru artistikoan izan duten eraginaz.

Act Up kolektiboaren jarduera aktibistekin batera, Pepe Espaliu eskultoreak garatutako zenbait ekintza artistiko aztertu genituen eta Aimar Pérez Galí koreografoaren The Touching Community pieza aurkitu genuen.


Aimar Arriola es comisario, investigador y editor. Actualmente trabaja como investigador asociado en AZ Bilbao y es docente de la asignatura Afectos y prácticas artísticas dentro del Master de Prácticas Artísticas y Estudios Culturales: Cuerpos, Afectos, Territorio.

A través de su trabajo de investigación realizado dentro de ‘Anarchivo Sida’, hablamos del giro afectivo en las humanidades y el arte, de las  tecnologías que median entre nosotras y las emociones, y cómo estos conceptos han afectado al contexto artístico los últimos 20 años.

Acompañamos la exposición con las prácticas activistas del colectivo Act Up, revisamos algunas de las acciones artísticas desarrolladas por el escultor Pepe Espaliu y descubrimos la pieza The Touching Community del coreógrafo Aimar Pérez Galí.

Kredituak / Créditos

UHARTEAN – ondas desde la isla
Masterrak biltzen dituen eragile eta pertsona interesgarrien arteko elkarrizketak sortzeko eta partekatzeko tresna nagusietako bat, honako irrati hau, podcast bidez funtzionatzen duena. Tokiko eremutik kanpo dauden irakasleak eta artistak entzuteko aukera ematen du, haien kontakizunak eta alegatuak hurbilduz. Bestalde, Podcast honek artxibo gisa funtzionatzen du, bai eta masterrean gertatzen denaren berri emango duen gune bizi bat eskainiz, masterreko hiru ikerketa-ildoak (gorputza, afektuak eta lurraldea) eta gure tokiko testuinguru artistikoa lotuz.

Una de las principales herramientas que desarrolla el master para generar y compartir diálogos entre los agentes y las personas de interés, es una radio que funciona a través de podcast. Permite escuchar a docentes que se encuentran fuera del marco artístico-local, a través de una entrevista-charla, acercando sus relatos y alegatos. Este podcast funciona como archivo, así como para ofrecer un espacio vivo que dé cuenta de lo acontece en el máster, vinculando las tres líneas de investigación del master (cuerpo, afectos y territorio) y nuestro contexto local artístico.